Ferietid, bestillinger vil ikke bli sendt før andre uken i august.